Политика за приватност

Заштитата и безбедноста на податоците на корисниците на онлајн набавка на веб-порталот www.zoomaxi.mk се една од приоритетните задачи на нашата компанија.
Оваа политика за приватност објаснува кои податоци ги собира Zoomaxi за време на вашата посета на нашите веб-страници и како тие се користат.


Собирање и обработка на лични податоци

За системска заштита, секогаш кога ќе ja посетите нашata веб-странa, нашиот веб-сервер привремено го регистрира вашиот домен и IP адреса на работната станица, заедно со некои други технички податоци во врска со сесијата. посети на веб-страница. Исто така, во одредени случаи ќе напишеме информации во форма на „Колачиња“ на вашиот компјутер, со цел да ја прилагодиме посетата на веб-страниците според вашите потреби и навики. „Колачињата“ се мали датотеки што се внесуваат во компјутер на корисникот од веб-сервер. Сите информации зачувани во „Колачињата“ можат да се користат само за потребите на веб-услугата Zoomaxi, на начин на кој вашата приватност нема да биде загрозена. За време на вашата посета на веб-страниците на Zoomaxi, ние нема да собираме лични информации, освен во случаи кога доброволно ги доставувате овие информации, на пример, преку е-нарачки, анкети, игри за награди или барања за информации. Личните податоци собрани за време на вашата посета на веб-страницата се обработени во согласност со позитивните регулативи на Република Македонија. Македонија. Податоците поврзани со вашата картичка или вашата банкарска сметка се испраќаат директно до банката преку шифрирана врска. Zoomaxi ниту собира ниту има пристап до информации поврзани со вашата картичка или вашата банкарска сметка.


Користење и пренесување на лични податоци

Ние ќе ги користиме вашите лични податоци само за техничка администрација на веб-страниците и за задоволување на вашите потреби и желби. Вашите лични податоци ќе се користат за обработка и директен маркетинг само врз основа на вашата експресна согласност и само во обемот потребен за секој поединечен случај. Податоците нема да бидат пренесени до државните органи, освен во случаи утврдени со закон. Сите наши вработени се должни да ги чуваат и да се однесуваат со вашите податоци како доверливи информации. Zoomaxi на вашето писмено барање ќе ви овозможи увид во сите ваши лични податоци што се достапни (име, адреса, итн.).


Доверливост

Зумхакси ги презеде сите пропишани технички и организациони мерки за заштита на личните податоци што ги имаме на располагање, со цел да се спречи неовластен пристап и злоупотреба. Нашите безбедносни процедури се предмет на редовно набудување и рефлексија на најновите технолошки достигнувања во оваа област.


Контакт

Доколку сакате вашите податоци да бидат корегирани или избришани, или да имате какви било прашања или предлози за заштита на лични податоци, можете да не контактирате на е-пошта на service@zoomaxi.mk. Притоа, вашата адреса за е-пошта нема да се користи за друга намена.